DARČEKOVÝ POUKAZ 60 EUR

Darčekový poukaz je možné použiť len na nákup tovaru v internetovom e-shope www.sesa.sk. Poukaz nie je možné zameniť za peniaze. Hodnota nákupu pritom musí byť rovnaká alebo vyššia než je hodnota poukazu. Ak bude hodnota zakúpeného tovaru nižšia než hodnota poukazu, rozdiel sa nevracia. Ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia než hodnota poukazu, je nutné rozdiel doplatiť.

V prípade nákupu v e-shope vám môže byť v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo pri oprávnenej reklamácii vrátená čiastka prostredníctvom náhradného poukazu.

Poukaz je platný 1 rok. Po uplynutí dátumu platnosti sa poukaz stáva neplatným. Platnosť darčekových poukazov nie je možné predĺžiť.

Jedná sa o ceninu, v prípade straty nemôže byť poukaz nijako nahradený, doklad o kúpe nemožno ako náhradu akceptovať. Falšovanie a pozmenenie poukazov je zakázané a trestné podľa platného zákona SR.

Kód poukazu je nutné chrániť, jeho použitím v e-shope prestáva poukaz platiť. Za stratené či odcudzené kódy nenesieme zodpovednosť.

60,00 €